Organisasjon og eierstruktur

Matiq AS eies 100 % av Nortura AS.

Matiq AS har hovedkontor i Trondheim og sentrale tyngdepunkter i Oslo og Stavanger. Matiq AS er leverandør på IKT tjenester til Nortura konsernet og flere av datterbedriftene.

Matiq AS har siden 2003 levert IKT driftstjenester med sentralisering i Trondheim.