Matiq AS er lokalisert på følgende steder:

Sted

Avdeling / oppgave

Ca. antall ansatte

Trondheim

Hovedkontoret

50

Harstad

Avdelingskontor

4

Bergen

Avdelingskontor

17

Stavanger

Avdelingskontor

9

Oslo

Avdelingskontor

5

Tønsberg

Avdelingskontor

4

Sarpsborg

Avdelingskontor

4

Rudshøgda

Avdelingskontor

5

Førde

Avdelingskontor

1

Hærland

Avdelingskontor

4