graphic-element-nortura
11 A0442 Edit

Vi utvikler og leverer komplette IT-løsninger for Nortura, en av de største matprodusentene i Norge

Vi bygger framtidens matindustri

Med teknologi bidrar vi til å skape de beste forretningsløsningene og prosessene til hele verdikjeden i Nortura. Gjennom utvikling av helhetlige løsninger og bruk av framtidsrettet teknologi skaper vi framtidens matindustri og verdi for Nortura. Vårt kundeløfte er å levere det aller beste hver dag for å gi Norturas markedskraft og posisjon i markedet.

Nortura bil
11 A0393 Edit

Sammen skaper vi helhetlige løsninger

Vi bidrar til valg av helhetlige IT løsninger i hele verdikjeden og arbeidsprosessene i Norturas matproduksjon. Gjennom gode og effektive IT løsninger og arbeidsplattformer skal vi bedre den digitale hverdagen for våre brukere.

Våre dyktige og engasjerte ansatte bidrar til trygg og bærekraftig mat

Det er mange som er avhengige av oss og det er store krav til våre leveranser. Matiq har ansvar for forvaltning, utvikling og daglig drift av IT løsninger for Nortura innen alt av applikasjoner, teknisk infrastruktur, sikkerhet, datavarehus, industrielle IT løsninger og integrasjoner. Når vi gjør jobben vår lykkes Nortura i å levere trygg og bærekraftig mat til forbrukerne.​

11 A0523
11 A0287

Kompetanse er vår styrke

Gjennom kontinuerlig å følge med på utviklingen innen ny teknologi bidrar vi til å skape den nye digitale arbeidshverdagen og etablere løsninger som gir konkurransekraft i markedet. Nye medarbeidere møter en aktiv og engasjert kultur som hele tiden ser etter muligheter innen teknologi for å utvikle morgendagens matindustri.

Vil du være med på laget kan du sende oss en søknad på soknad@matiq.no

Om oss

Matiq er IT Selskapet til Nortura konsernet. Vi leverer IT tjenester til alle produksjonssteder og kontorer i Nortura, samt til hel og deleide datterselskaper til Nortura innen beslektet næringsvirksomhet i Norge.

Matiq skal være en profesjonell og proaktiv IT partner for Nortura og datterselskaper. Vi jobber hver dag for å levere IT løsninger som skal bidra til at Nortura kan levere matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet.

Gjennom våre leveranser bidrar vi til IT tjenester og teknologi som understøtte Norturas moderniseringsbehov. Vi skal levere sikre og stabile tjenester og være en attraktiv arbeidsgiver som har rett kompetanse og kapasitet.

Vår kultur bygger på verdiene positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende, noe som gir et solid grunnlag for å oppnå våre målsetninger.

Matiq har vært en del av verdikjeden for hele konsernet siden oppstart. Vi har hatt og har en betydelig rolle i satsningen for å skape framtidens matindustri.

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er de største og mest kjente merkevarene. Nortura er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder og tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter av kjøtt og egg både til dagligvare-, industri- og storkjøkkenmarkedet.

I tillegg til nærmere 17 700 aktive eiere, har Nortura over 30 produksjonssteder og mer enn 5 000 ansatte. Konsernet skaper store verdier for Norge, omsetter for over 23 milliarder kroner og legger igjen 4,8 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2017).

God dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat er grunnforutsetninger for Nortura og våre IT tjenester skal bidra til at målene nåes.

Gjennom satsning på innovasjon og digitalisering skal vi bidra til Nortura sin utvikling i en helsevennlig og bærekraftig retning, og fortsatt skape matglede og store verdier som forblir i Norge.

11 A0580